Dịch vụ nổi bật

Danh mục game

Shop Nick Ngọc Rồng

Số tài khoản: 27,786

Đã bán: 38,742

Shop Vật Phẩm Ngọc Rồng

Số tài khoản: 935

Đã bán: 1,144

Shop Nick Liên Quân

Số tài khoản: 2,255

Đã bán: 3,190

Shop Nick Free Fire

Số tài khoản: 891

Đã bán: 1,298

Danh mục game random

Số tài khoản: 20,966

Đã bán: 39,402

Số tài khoản: 8,525

Đã bán: 15,180

Số tài khoản: 2,409

Đã bán: 3,982

Số tài khoản: 2,013

Đã bán: 2,706

Số tài khoản: 2,090

Đã bán: 3,432

Số tài khoản: 1,265

Đã bán: 2,156

Chốt vào cuối tháng 30-04
-Top 1: 100k

-Top 2: 50k

-Top 3: 20k
Chỉ tính khi nạp trên 1tr

LỊCH SỬ GIAO DỊCH