Hướng dẫn bảo mật Nick free-fire

HƯỚNG DẪN BẢO MẬT TÀI KHOẢN:

Các bạn khi mua acc về KHÔNG được xác minh số điện thoại , không thêm gmail , không thay đổi tên Facebook mua về đổi mật khẩu sử dụng là an toàn.

Đăng nhập vào FACEBOOK Bằng ứng dụng facebook và bằng mạng 3g hoặc 4g ( không dùng wifj )

* Không tự ý thay đổi bất kì thông tin gì về Facebook

*Không thêm SĐT or Gmail or Bất kì thông tin nào khác . Nếu các bạn tự ý thay đổi dẫn đến trường hợp checkpont ( Xác minh danh tính ) bên mình không chịu trách nhiệm .

CÁC BẠN CHỈ CẦN THAY ĐỔI MẬT KHẨU LÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO CÁC BẠN