DỊCH VỤ Úp Sức Mạnh Đệ Tử

Chọn máy chủ:
Sức Mạnh:

( Khi xong hệ thống sẽ báo lại ngay ) Không vô nick khi đang up không thì việc up sẽ rất lâu có thể web sẽ hủy dịch vụ và không up nữa

Đối với Sơ sinh => 149tr sm

-yêu cầu có đồ hp : sét hp 45% (áo giày gang)

-trường hợp  không có đồ up vui lòng cọc thêm 100tr vàng trong acc web sẽ cho bạn mượn đồ up (phòng tránh mất đồ up xong sẽ trả tiền cọc)

Dịch vụ khác