#242144

Shop Nick Liên Quân

Tướng: 57

Trang phục: 77

Ngọc 90:

Rank: Kim Cương

Trạng Thái: Nick liên kết fb RIP

Nổi bật: Lk fb rip ( dư 3 đá quý, ngọc chuẩn )

800,000 CARD
600,000 ATM
Nạp thẻ cào

Tướng: 57

Trang phục: 77

Ngọc 90:

Rank: Kim Cương

Trạng Thái: Nick liên kết fb RIP

Nổi bật: Lk fb rip ( dư 3 đá quý, ngọc chuẩn )